ULUSLARARASI OFİS

Hakkımızda

Uluslararası Ofis, İMÜ’nün uluslararasılaşma çabalarını gerçekleştirmeye katkı sağlamak amacıyla kurulmuş; yenilikçi, üretken, farklı kültürlere değer ve önem veren; katılımcı anlayışıyla etkinliklerini planlayıp yürüten bir birimdir. Bu bağlamda Ofisin başlıca görev alanları:

 - Üniversiteyi bilimsel ve akademik alanda ileri taşıyacak uluslararası proje temelli işbirlikleri için paydaşlar bulmak ve işbirliklerinin altyapısını hazırlayarak hayata geçirilme süreçlerini Üniversite’nin ilgili diğer birimleri ile ortaklaşa biçimde yürütmek ve geliştirmek;

- İMÜ’nün, dünyanın saygın üniversiteleri ve bilimsel araştırma yapan kurumlarıyla ortak çalışma kültürünü geliştirecek nitelikte protokoller yapmasını sağlamak.

-  Uluslararası organizasyonlarda üniversiteyi küresel gerekliliklere uygun bir şekilde temsil etmek ve tanıtmak;

- Uluslararası nitelikte saygınlığı olan bilimsel toplantıların (Kongre, Sempozyum, Seminer, Kollokyum, Konferans, Çalıştay vb.) İMÜ’nün evsahipliğinde gerçekleştirilmesi için gerekli altyapı çalışmalarında bulunmak.

 -  İMÜ öğrenci ve akademisyenlerini yurtdışı yükseköğrenim, burs ve araştırma olanakları hakkında bilgilendirerek, onların uluslararası bilimsel bilgi ve akademik mevzuat ve öğrenim imkanlarına kolaylıkla erişmelerine destek olmak;

- Yurtdışı kökenli öğrenci ve akademisyenlerin İMÜ’nün akademik ve kültürel ortamına uyum sağlamalarına yardımcı olacak etkinlik ve programları organize etmek;

- Kültürel etkinlikler ile öğrenci ve akademik/idari personelin farklı kültürleri tanımalarına katkı sağlamak;

 - Uluslararası değişim programlarının başlatılması ve yürütülmesi için gerekli çalışmaları yaparak öğrenci ve akademisyenlerin gerekli küresel birikim ve deneyime sahip olmalarına, sorumlulukları nispetinde katkı sağlamak.