Uluslararası Ofis

Uluslararası Burs İmkanları

Fulbright Bursu

Fulbright ABD’de lisansüstü eğitim almak isteyen öğrencilere, araştırma yapmak isteyen akademisyenlere ve profesyonel gelişim arayan kamu çalışanlarına burs imkanı sağlayan bir programdır. Bursiyerlerin okul ücretlerini, geçim masraflarını, sağlık sigortasını ve öğrencinin gidiş-geliş yol masrafını karşılar. Fulbright kapsamında yüksek lisans bursu, doktora bursu, Prof. Dr. Aziz Sancar doktora bursu, akademik araştırma bursu, doktora sonrası araştırma bursu, scholar in residence programı, doktora tezi araştırma bursu, yabancı dil öğretim asistanlığı bursu, eğitimde mükemmelliyet ve başarı programı, Hubert H. Humphrey programı ve meslek yüksekokulu öğrenim bursu yer almaktadır. Fulbright mezunu Türk öğrenci ve öğretim üyeleri, ABD’deki çalışmalarını tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönerek ülkemize faydalı çalışmalar yapmaktadırlar.

Fulbright bursu hakkında detaylı bilgi almak için: https://fulbright.org.tr/

Jean Monnet Bursu

Jean Monet Bursu kapsamında, seçili bursiyerlere en az 3 en fazla 12 aylık bir süre boyunca AB üyesi ülkelerde bulunan bir üniversite veya üniversiteye eşdeğer bir kuruluşta araştırma veya lisansüstü eğitim yapma hakkı tanınmaktadır. Burslar, ülkemizin AB'ye uyum süreci kapsamında, AB müktesebatı ile ilgili konularda gerçekleştirilecek çalışmalara tahsis edilmektedir.

Bahse konu burslarla, Türkiye'nin AB müktesebatı konusunda bilgi sahibi insan kaynağı güçlendirilmekte, böylece müktesebatın etkin bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşmasına katkı sağlanmaktadır. Bursiyerlerin eğitim aldıkları alanda yetkinlikleri artmakta, AB'nin işleyişi ile ilgili bakış açıları genişlemektedir. Jean Monnet Burs Programı ile ayrıca, Türkiye-AB arasındaki sivil toplum diyaloğunun gelişmesi desteklenmekte, ülkelerarası akademik ilişkiler gelişmekte, Türk ve Avrupalı meslektaşlar arasında köprüler kurulmaktadır.

Jean Monet Bursu hakkında detaylı bilgi almak için: https://www.jeanmonnet.org.tr/tr-tr/