Uluslararası Ofis

Misyon-Vizyon

Misyon

İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin (İMÜ), başlıca hedeflerinden birisi olan uluslararası akademik toplumda saygın bir yer edinme amacına ulaşması için; yenilikçi, üretken, katılımcı ve kültürel etkileşime değer veren bir anlayışla üniversitenin öğrenci, akademisyen ve akademik birimlerinin küresel bilgi ve deneyimle tanışmasına, birlikte çalışmasına yardımcı olmak.

Vizyon

İMÜ’nün küresel düzeyde tanınan, saygın ve araştırma odaklı bir üniversite olma hedeflerine ulaşmada etkili rol oynamak; uluslararası öğrenci, bilim adamı ve akademisyenlerin İMÜ çatısı altında sorunsuz ve etkili bir şekilde çalışmalarına, yükümlülükleri çerçevesinde destek olmak; uluslararası eğitim ve araştırma kurumlarıyla işbirlikleri, değişim programları ve ortak projeler geliştirerek İMÜ öğrenci ve akademisyenlerinin küresel ölçekli bilgi ve deneyimle donatılıp, bu birikimi etkin bir biçimde kullanmalarına yardımcı olmak;  öğrenci ve akademisyenlerin farklı kültür ortamlarında bulunmalarını ve onları tanımalarını sağlayacak etkinlikler düzenlemek.