Uluslararası Ofis

TANITIM

Türkiye'nin önde gelen devlet araştırma üniversitelerinden biri olan İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ), 2010 yılında beş temel üzerine kurulmuştur; 'Yenilikçi', 'Girişimci,' Toplum ve Medeniyet Odaklı ',' Uluslararası 've' Araştırma Odaklı '. O zamandan beri uluslararasılaşma İMÜ kurumsal gelişiminin en önemli eksenlerinden birini oluşturmuştur. Uluslararasılaşma hedeflerine ulaşmak için İMÜ Uluslararası Ofis kurulmuştur.

İMÜ Uluslararası Ofis, üniversitenin uluslararası faaliyetlerinin yönetimi ve geliştirilmesi sorumluluğunu üstlenmiş olan birimidir. Uluslararası Ofis, Erasmus + ve Mevlana gibi değişim programlarını ve tam zamanlı öğrenci alım faaliyetlerini yürütmektedir. İMÜ Uluslararası Ofisi, uluslararası proje geliştirme fırsatlarından en iyi şekilde yararlanmak için çalışır, öğrenciler için uluslararası çalışma ve staj programlarının yanı sıra öğretim üyeleri ve idari personel için öğretim ve eğitim faaliyetlerini koordine eder ve uygular.

Uluslararası Ofis, İMÜ’nün uluslararasılaşma çabalarını gerçekleştirmeye katkı sağlamak amacıyla kurulmuş; yenilikçi, üretken, farklı kültürlere değer ve önem veren; katılımcı anlayışıyla etkinliklerini planlayıp yürüten birimidir. Faaliyetlerini katılımcı bir anlayışla planlar ve yürütür. İMÜ Uluslararası Ofisi, kişisel ve mesleki gelişim ve küresel vatandaş olma için perspektif ve karşılıklı öğrenmenin önemine inanarak her bireyin hareketliliğine değer verir.